Vasco Pereira , Neto Bueno and Ana Luísa Teixeira

Married  

Husband:   Vasco Pereira , Neto Bueno

Father:  
Mother:  


 


Wife:   Ana Luísa Teixeira

Born: 14-Sep-1970
Father: Emanoel Dalton Teixeira
Mother: Maria Helena Castro Jota


 


Male  Child 1:   Vitor Teixeira Pereira Bueno

Born: 25-Apr-2001
Spouse:
Children: