Antônio Carlos Maciel Freitas and Teresa Catunda

Married  

Husband:   Antônio Carlos Maciel Freitas

Born: 14-Sep-1960
Father: Vitor Hugo Freitas
Mother: Jovelina Maciel Aldavia


 


Wife:   Teresa Catunda

Father:  
Mother:  


 


Female  Child 1:   Natália

Spouse:
Children:


 


Male  Child 2:   Emmanuel

Spouse:
Children: