Emanoel Dalton Teixeira and Maria Helena Castro Jota

Married 1969

Husband:   Emanoel Dalton Teixeira

Born: 4-Oct
Father:  
Mother:  


 


Wife:   Maria Helena Castro Jota

Born: 3-Aug-1947
Father: Álvaro Gonçalves Jota
Mother: Maria do Carmo Castro Bulha


 


Female  Child 1:   Ana Luísa Teixeira

Born: 14-Sep-1970
Spouse: Vasco Pereira , Neto Bueno
Children: Vitor Teixeira Pereira Bueno


 


Female  Child 2:   Patrícia Castro Jota Teixeira

Born: 27-Oct-1971
Spouse:
Children:


 


Male  Child 3:   José Fernando Castro Jota Teixeira

Born: 16-Feb-1973
Spouse:
Children:


 


Male  Child 4:   Ricardo Castro Jota Teixeira

Born: 6-Jan-1976
Spouse:
Children:


 


Female  Child 5:   Andréa Castro Jota Teixeira

Born: 14-Feb-1979
Spouse:
Children: