Luís Gonçalves Tabosa Dias Male

Born: 20-Aug-1930

Luís Gonçalves Tabosa's Family

Spouse: Ingrid Crull married  
Children: Betina Crull Tabosa Dias, Rui Crull Tabosa Dias
 

Luís Gonçalves Tabosa's Heritage

Parents: António Taboza Dias, Olívia Salvador Gonçalves
Siblings: Maria Eugénia Gonçalves Tabosa Dias