Fernando Pinter Freitas Male

Fernando Pinter's Family

Spouse: Marlize Elaine Dreher married  
Children: Caroline Dreher Freitas, Anne Dreher Freitas
 

Fernando Pinter's Heritage

Parents: Fernando de Almeida Estigarribia Freitas, Laura Pinter Masson
Siblings: Estela Maria Freitas, Vitor Hugo Freitas